2020 Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego. Na Podkarpaciu

W uzgodnieniu z wszystkimi klubami uchwała została przyjęta przez aklamację na sesji sejmiku wojewódzkiego w poniedziałek 24 lutego. – Życie kard. Stefana Wyszyńskiego to bezcenne świadectwo chrześcijańskie miłości, gorliwości i wiary oraz niestrudzonego duszpasterstwa niosącego bliźnim światło i pokrzepienie w chwilach dziejowej trwogi – uzasadniał projekt uchwały marszałek województwa Władysław Ortyl.

Marszałek stwierdził, że tegoroczna beatyfikacja Sługi Bożego „ma wielkie znaczenie dla chrześcijan, ale będzie również szczególnym przeżyciem dla wszystkich Polaków pamiętających nieocenione dzieło życia Prymasa Tysiąclecia”.

Uzasadnienie uchwały odwołuje się również do przymusowego pobytu w Komańczy, gdzie kardynał był internowany od 29 października 1955 do 28 października 1956 r. To na ziemi podkarpackiej powstał tekst Ślubów Jasnogórskich złożonych 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze.

Radni stwierdzają, że prymasowska posługa kard. Wyszyńskiego „wciąż rozświetla niełatwe drogi polskiego narodu w XXI wieku i dostarcza duchowych mocy niezbędnych do dalszego rozwoju naszej wspólnoty i kultywowania chrześcijańskich wartości”. Zachęcają także wszystkich mieszkańców regionu do upowszechnienia dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia i „twórczego przeżywania zbliżającej się beatyfikacji”.

„Niech ten szczególny czas stanowi okazją do wewnętrznej odnowy, wielu cennych refleksji, a także przyczyni się do wzrastania kolejnych pokoleń w duchu miłości, prawdy i patriotyzmu” – napisano.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że tego roku nie można sprowadzić jedynie do uroczystej uchwały. Zapowiedział, że 20 czerwca w Komańczy, gdzie kardynał był internowany, odbędzie się konferencja poświęcona Prymasowi Wyszyńskiemu oraz uroczysty koncert Podkarpackiej Filharmonii.

– Podobny koncert odbędzie się w archikatedrze w Przemyślu. Będzie też dużo seminariów, wystaw, debat i dyskusji. Pozostałe uroczystości będą organizowane przez nasze instytucje, ale też samorządy i organizacje pozarządowe – powiedział Ortyl.

KAI/ad