Bp Rafał Markowski: Prymas tak jak św. Paweł pisał do wiernych z więzienia