Dr Czaczkowska: Prymas ocalił wiarę i Kościół, a w konsekwencji tożsamość narodu polskiego

O życiu i duszpasterstwie kard. Stefana Wyszyńskiego jako darze dla Kościoła i Polski, o powołaniu do świętości i apostolstwa w nauczania Prymasa Tysiąclecia oraz o jego jubileuszowych inicjatywach maryjnych dyskutowali uczestnicy konferencji naukowej online 21 listopada pt. „Święty i Mąż Stanu”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Archidiecezję Poznańską.

W czasie epidemii, trudnym także dla Kościoła, w którym podważa się wszelkie prawdy i próbuje zniszczyć fundament rodziny jako podstawowej komórki społecznej, potrzebne jest przypomnienie postaci kard. Stefana Wyszyńskiego, człowieka wielkiej wiary, dla którego ojczyzna była wielką wartością – powiedział w słowie powitania ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W słowie wstępnym abp Stanisław Gądecki zauważył, że Prymas Tysiąclecia należy do wielkich Polaków i uważany jest za najwybitniejszego prymasa w dziejach Kościoła w Polsce. Wspominając o heroicznych cechach, którymi charakteryzował się kard. Wyszyński, metropolita poznański zwrócił uwagę na jego umiejętność przebaczania wrogom.

Postawa Prymasa wobec komunistów, którzy go aresztowali i pilnowali, a także wobec Bolesław Bieruta, przypomina postawę męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa – mówił przewodniczący KEP.

Zauważył, że kard. Wyszyński był mocarzem Bożym, człowiekiem o niespotykanej głębi ducha i mężem stanu.

W ten sposób postrzegają go Polacy, dlatego że przetrwał czas walki z Kościołem i przeprowadził przez niego naszą ojczyznę. Jako jedyny był odbierany jako autorytet publiczny, stąd kiedy społeczeństwo nie mogło w wolny sposób wyrażać swojej woli, on ją artykułował siłą swojego autorytetu – stwierdził metropolita poznański.

Dar dla Kościoła i Polski

Przypomniał, że Prymas Tysiąclecia stał na straży podstawowych wartości, bronił rodziny przed dewastacją, był gotów służyć ojczyźnie, a w jego nauczanie wyraźnie była wpisana katolicka nauka społeczna Kościoła.

Kardynał miał umiejętność patrzenia do przodu. Wierzył, że z komunizmem zwycięży się gigantyczną wiarą duchową – stwierdził przewodniczący KEP.

W swoim referacie dr Ewa Czaczkowska, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie, zaznaczyła, że aby zrozumieć życie i działalność duszpasterską kard. Wyszyńskiego, należy rozpatrywać je w kategorii daru dla Kościoła i Polski.

Wielkość jego prymasostwa była i jest darem dla Kościoła i Polski ze względu na niezłomność zasad, które wiązały się z wiarą i miłością Ojczyzny, oraz elastyczność działania Prymasa, które wynikały z umiejętności przewidywania i roztropności – podkreśliła publicystka.

Zaznaczyła, że kard. Wyszyński, obejmując prymasostwo, chciał być przede wszystkim duszpasterzem, ale zweryfikował ten zamiar w czasie swego internowania. Stworzył wówczas program duszpasterski, milenijny, który miał głębokie konsekwencje religijne i narodowe – przypomniała dr Czaczkowska.

Podkreśliła, że Prymas Tysiąclecia miał wizję, jak ocalić wiarę i Kościół w Polsce w czasach komunizmu, jak przełożyć ją na program i go z determinacją realizować, stawiając wymagania wiernym, duchowieństwu i biskupom.

Dzięki swojej determinacji i odwadze w obronie zasad chrześcijańskich i wiary Prymas ocalił wiarę i Kościół, a w konsekwencji tożsamość narodu polskiego – zaznaczyła prelegentka.

Podkreśliła, że Prymas złożył ofiarę ze swojego życia i zapłacił za swoją postawę osobistą cenę. Beatyfikacja Prymasa ukazuje, że pełniąc najwyższe funkcje, można żyć wartościami ewangelicznymi i święcie – stwierdziła dr Czaczkowska.

 

Świętość w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

Ks. prof. UAM dr hab. Jacek Hadryś przybliżył temat powołania do świętości i apostolstwa w nauczaniu kard. Wyszyńskiego. Wskazał, że Prymas Tysiąclecia uważał, że rdzeniem świętości człowieka jest więź z Chrystusem, a jej owocem jest posłuszeństwo Zbawicielowi. Z głębokiej komunii z Chrystusem wynika naśladowanie Go i dostrzeganie Jego obecności w bliźnich – stwierdził kierownik Zakładu Teologii Systematycznej Wydziału Teologicznego UAM.

Zauważył, że kard. Wyszyński był przekonany, że Eucharystia „jest ogniwem łączącym Kościół i pobudzającym ochrzczonych do miłości bliźniego”, a ewangelizacyjne działanie ochrzczonych „winno być ukierunkowane na pomaganie Kościołowi i mocno związane z Maryją”.

Prelegent zaznaczył, że zdaniem Prymasa Tysiąclecia „owocne ewangelizacyjne zaangażowanie wymaga wielkiego zawierzenia Bogu, oparcia się na Nim i wiary”.

Jubileuszowe inicjatywy kard. Wyszyńskiego przedstawił o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak OMI. Wskazał, że życie Prymasa Tysiąclecia streszczało się w haśle „Wszystko postawiłem na Maryję”.

Był przekonany, że Maryja chwyta za serce Polaków, dlatego jego posługa była swoistym stawianiem Maryi na wszystkich drogach Kościoła w Polsce – zauważył.

Prelegent wskazał, że maryjne inicjatywy Prymasa, jak Wielka Nowenna, Jasnogórskie Śluby Narodu i Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi wypłynęły z przekonania kard. Wyszyńskiego, że droga maryjna jest najlepsza i jedyna, bo Bóg działa przez Maryję.

KAI