„Myśląc z Wyszyńskim” o kobiecie i mężczyźnie

W styczniowym spotkaniu wezmą udział: dr hab. Aneta Gawkowska z Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Rastawicka z Instytutu Prymasowskiego, Krzysztof Broniatowski ze Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin. Aneta Gawkowska opowie o obu zagadnieniach zawartych w temacie spotkania, natomiast Anna Rastawicka skupi się na kobiecie, jej powołaniu i zadaniach. O mężczyźnie, w aspekcie odpowiedzialności, ojcostwa i szacunku do kobiety, opowie Krzysztof Broniatowski.

– Prymas Wyszyński szacunek do kobiet wyniósł z domu. Gdy do jego pokoju wchodziła kobieta, nawet dużo młodsza, to zawsze wstawał. Zawsze mówił, że w każdej kobiecie jest cząstka Matki Bożej, więc z szacunku do swojej matki i Matki Bożej trzeba wstać, jak wchodzi kobieta – mówi Michalina Jankowska z Instytutu Prymasowskiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie styczniowej debaty.

Prymas Wyszyński w swoim nauczaniu nigdy nie różnicował człowieka ze względu na to, że jest kobietą lub mężczyzną. – Mówił, że skoro Bóg powołał nas do życia, to znaczy, że ma do nas zaufanie i dał nam jakieś zadanie do wypełnienia. Dlatego to czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną tylko nas ubogaca – podkreśla Michalina Jankowska.

Temat spotkania nawiązuje dokumentu „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji”, którą opublikowała w 2019 roku watykańska Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej.

Spotkania z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim” mają charakter otwarty i odbywają się z udziałem ekspertów, w każdy trzeci czwartek miesiąca, od listopada br. do maja 2020 roku. W sumie zaplanowano siedem spotkań. Formuła każdego z nich jest podobna. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy słuchają 20-minutowego wykładu przygotowanego przez głównego prelegenta. Następnie głos zabierają dwaj inni prelegenci, a po ich wystąpieniach przewidziana jest dyskusja z możliwością zadawania pytań z sali. Debatę podsumowują prelegenci.

Organizatorem debat jest Archidiecezja Warszawska wspólnie z zaproszonymi do tego projektu instytucjami. Odpowiedzialność za przygotowanie spotkań spoczywa na takich podmiotach jak: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Instytut Prymasowski, Mt5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Debatę będzie moderował odpowiedzialny za cały cykl spotkań pt. “Myśląc z Wyszyńskim” bp Piotr Jarecki, który jak wyznał – należy do ostatnich roczników księży wyświęconych w 1980 r. przez Prymasa Wyszyńskiego. Transmisję ze spotkań można śledzić również w internecie: na stronach Archidiecezji Warszawskich i kanale You Tube.