„Nie można zrozumieć kard. Wyszyńskiego bez jego nauczania o rodzinie”. We czwartek kolejne spotkanie z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim”

Drugie z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim” spotkanie w ramach przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w najbliższy czwartek 19 grudnia o godz. 18.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Zbliżające się Boże Narodzenie to święta rodzinne i to przeważyło, aby w bliskości tej daty, a także Niedzieli Świętej Rodziny, grudniowa debata była poświęcona tematowi „Wyzwania i szanse współczesnej rodziny” – podkreśla bp Piotr Jarecki.

Główny wykład przedstawi dr Michał Białkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który będzie mówił o rodzinie w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego. Natomiast dwoje następnych prelegentów omówi wyzwania i szanse współczesnej rodziny. Dr hab. Alina Maria Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawi perspektywę psychologiczną i socjologiczną a  prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – wymiar kulturowy i globalizacyjny. – To będzie interesujący punkt wyjścia do dyskusji prelegentów między sobą a także z uczestnikami spotkania w Domu Arcybiskupów Warszawskich – zapowiada bp Jarecki.

Jego zdaniem, nie można zrozumieć nauczania kard. Wyszyńskiego nie podejmując tematu rodziny. – Człowieka nie można rozważać tylko jako zatomizowanej jednostki, poza tym podstawowym wymiarem społecznym jakim jest rodzina. Wielokrotnie na ten temat mówił Prymas Wyszyński nawiązując do Rodziny Nazaretańskiej jako wzoru każdej rodziny – przypomina bp Jarecki, przywołując obecne w nauczaniu kard. Wyszyńskiego sformułowane przez niego wyrażenie „Rodzina Bogiem silna” wskazujące na to, że fundamentem zdrowej rodziny jest Bóg.

Temat debaty o rodzinie został wybrany przez organizatorów również dlatego, iż to rodzina jest obecnie największym wyzwaniem w duszpasterstwie. – Nie da się formować człowieka poza rodziną, dlatego najważniejszą kwestią jest ewangelizacja rodziny, żeby to matka i ojciec byli pierwszymi nauczycielami wiary i moralności chrześcijańskiej. W tym ich nikt absolutnie nie zastąpi! – podkreśla bp Jarecki.

Ten wątek wychowania pojawił się już w dyskusji podczas poprzedniego spotkania z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim”. – Być może w duszpasterstwie rodzin zbytnio ograniczyliśmy się do mówienia o czystości przedmałżeńskiej, o etyce małżeńskiej czy wierności a za mało zwracaliśmy uwagę na „przenajświętsze prawo i obowiązek rodziców w kształtowaniu dziecka – owocu ich miłości, który jest jednocześnie darem Boga – do dojrzałego życia” – zastanawia się bp Jarecki. Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej ma nadzieję, że nauczanie kard. Wyszyńskiego w tym temacie zainspiruje słuchaczy i pomoże zmierzyć się z tym problemem. Taka jest bowiem koncepcja całego cyklu spotkań, żeby nie tylko przypominać nauczanie Prymasa Tysiąclecia, ale by ono „rzucało światło na współczesną rzeczywistość” – dodaje.

„Z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej jeśli chodzi o rodzinę to rzeczywistość nie jest zadowalająca zarówno w Polsce jak i na świecie – zauważa bp Jarecki. – Obserwujemy tendencję, że młodzi coraz później wstępują w związki małżeńskie, coraz więcej par żyje ze sobą i nie chce instytucjonalnych form: ani cywilnych ani kościelnych. Coraz więcej jest rozwodów, coraz mniejszy przyrost naturalny – w związku z tym kryzys demograficzny. Ponadto rozpowszechnienie środków antykoncepcyjnych, aborcja – to wszystko stanowi wielkie wyzwania, które rzutują na współczesną kulturę relacji międzyludzkich. A przecież to rodzina jest pierwszym środowiskiem, w którym człowiek uczy się po prostu swojego człowieczeństwa. Jeśli w rodzinie nie nauczy się relacyjności, odniesień do drugiego człowieka to nikt go tego nie nauczy. To w rodzinie uczy się miłości, pragnienia dobra dla drugiego człowieka, stawania się darem dla innych. Nie jest to możliwe bez otwarcia się na nadprzyrodzoność, na Trójcę świętą, bo to w Bogu znajdujemy siłę, by miłować tak, jak miłuje nas Chrystus – podkreśla bp Jarecki, zapraszając mieszkańców Warszawy na drugą debatę z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim”. Jej organizatorem będzie tym razem środowisko Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, gdzie kształcą się m.in. doradcy rodzinni.

Spotkania z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim” mają charakter otwarty i odbywają się z udziałem ekspertów, w każdy trzeci czwartek miesiąca, od listopada br. do maja 2020 roku. W sumie zaplanowano siedem spotkań. Formuła każdego z nich jest podobna. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy słuchają 20-minutowego wykładu przygotowanego przez głównego prelegenta. Następnie głos zabierają dwaj inni prelegenci, a po ich wystąpieniach przewidziana jest dyskusja z możliwością zadawania pytań z sali. Debatę podsumowują prelegenci.

Organizatorem debat jest Archidiecezja Warszawska wspólnie z zaproszonymi do tego projektu instytucjami. Odpowiedzialność za przygotowanie spotkań spoczywa na takich podmiotach jak: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Instytut Prymasowski, Mt5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Debatę będzie moderował odpowiedzialny za cały cykl spotkań pt. “Myśląc z Wyszyńskim” bp Piotr Jarecki, który jak wyznał – należy do ostatnich roczników księży wyświęconych w 1980 r. przez Prymasa Wyszyńskiego. Transmisję ze spotkań można śledzić również w internecie: na stronach Archidiecezji Warszawskich i kanale Youtube.

awo/archwwa.pl