Niewidoma matka niewidomych

Nigdy nie miała przywiązania do władzy czy urzędu, ale „miała wielkie ambicje, aby odpowiedzieć wielkości zamierzeń Bożych, których była powolnym narzędziem”.

Założycielkę Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (1876-1961) przedstawia s. Radosława Podgórska FSK. Publikację jej autorstwa pt. „Niewidoma matka niewidomych” można pobrać tutaj >>

Składa się ona z następujących rozdziałów

  1. Życie i działalność
  2. Niektóre cechy duchowości
  3. „Przedziwny jest Bóg w świętych swoich” – mowa kard. Stefana Wyszyńskiego wygłoszona na pogrzebie Matki Elżbiety Czackiej w Laskach 19 maja 1961 r.
  4. Modlitwy Matki Elżbiety

[odstep]

Chciałabym się już wymknąć na tamten świat, […] ale oddaję to wszystko Panu Bogu, On wie najlepiej; najmędrsze jest to, co On postanowi. Nie pragnę długiego życia, ale wszystko oddaję w ręce Boże”

m. Elżbieta Czacka, 18 lutego 1952 r.