“Powinniśmy odnowić w sobie jego nauczanie”. Modlitwa o owoce beatyfikacji kard. Wyszyńskiego [RETRANSMISJA]

Comiesięcznej mszy świętej o owoce beatyfikacji przewodniczył bp Michał Janocha, a prelekcję wygłosił Paweł Zuchniewicz. W imieniu bp Romualda Kamińskiego Eucharystię koncelebrował ks. Krzysztof Ukleja, delegat biskupa warszawsko-praskiego.

Homilię w imieniu nieobecnego bp Romualda Kamińskiego odczytał ks. Krzysztof Ukleja. Bp Kamiński podkreślił w niej, że w czasie comiesięcznych spotkań staramy się spojrzeć na życie i posługę Prymasa Tysiąclecia z różnych stron. – Uświadamiamy sobie, że to już 40 lat od jego odejścia, a pamięć ulega zatarciu, bo dwa pokolenia nie miały już z nim styczności – podkreślił.

Miejsca, dokumenty, pamiątki wyzwalają w nas wiele wspomnień i wzruszeń związanych z osobą kard. Stefana Wyszyńskiego, ale “nie chodzi o tego rodzaju pamięć”. – Właściwym będzie, jeśli odnowimy w sobie, bogate w mądrość Bożą i ludzką, nauczanie tej osoby i uczciwie zaczniemy budować cywilizację miłości – zwrócił uwagę bp Kamiński.

Biskup warszawsko-praski podkreślił, że Prymas Tysiąclecia “uczył nas zawierzeniu samemu Bogu i przyjdzie ten z dawna oczekiwany dzień, gdy usłyszymy wypowiadane powagą Kościoła słowa o tym, że Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński dostępuje chwały Ołtarzy”. – Wtedy przy jego pomocy wypraszajmy dla siebie, ojczyzny i Kościoła moce, które nam pomogą wieść życie święte – zakończył.

Po mszy świętej prelekcję pt. “Wyszyński i Wojtyła. Jedność pomimo różnic” wygłosił Paweł Zuchniewicz. Przypomniał, że pierwsze spotkanie Prymasa Tysiąclecia i Karola Wojtyły miało miejsce w lipcu 1958 roku w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej. Ks. Karol Wojtyła został wtedy wezwany z wyprawy kajakowej na Mazurach do Warszawy “by z ust Prymasa dowiedzieć się, że został mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie”. – Kto wie, kto wie. Piotr miał łódź i Karol miał łódź – powiedział wtedy – dwadzieścia lat przed wyborem Jana Pawła II – Prymas Wyszyński.

 

kh, archwwa.pl