„Prawda antropologiczna: mężczyzną i kobietą zrodził ich” [16 stycznia 2020]