Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz: „Prymas a Naród”

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, po Mszy św. o owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, wygłosił prelekcję pt. „Prymas a Naród”.