Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz: “Prymas a Naród”

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, po Mszy św. o owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, wygłosił prelekcję pt. “Prymas a Naród”.