„Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość”. Nowa książka Ewy Czaczkowskiej

Autorka w dwunastu rozdziałach pokazuje, jak w życiu codziennym Prymas Wyszyński praktykował najważniejsze cnoty chrześcijańskie – tytułowe wiarę, nadzieję i miłość oraz inne, które – jak podkreśla Ewa Czaczkowska – były rozpatrywane w procesie beatyfikacyjnym.

Kard. Wyszyński to postać wielowymiarowa: wybitny przywódca duchowy, mąż stanu i autorytetem moralnym, ale warto – jak pisze autorka – spojrzeć na życie i dzieło Prymasa Tysiąclecia również z punktu widzenia człowieka wewnętrznego, któremu przyszło pełnić te ważne zewnętrzne funkcje i role. Ewa Czaczkowska tworzy portret człowieka pełnego pasji, męstwa i miłości, konsekwentnie realizującego swoją życiową, kościelną i narodową misję, który jednocześnie nosi w sobie tajemnicę świętości.

W publikacji autorka opisuje silną, prostą i nadzwyczaj konsekwentną wiarę kard. Wyszyńskiego, niezwykłą maryjność oraz postawę miłości widoczną w każdym okresie jego życia oraz nauczaniu społecznym. „Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości – mówił prymas Wyszyński. Autorka odnosi się również do cnoty przebaczenia, która również charakteryzowała posługę Prymasa Tysiąclecia.

– Prymas mówił, że nie ma takich krzywd, których nie można by przebaczyć. A tych krzywd i upokorzeń, których on doznawał, poczynając od trzyletniego uwięzienia, było bardzo dużo. Doznawał ich nie tylko od wrogów, czyli komunistów, ale też wewnątrz Kościoła. Przebaczył i to jest jedna z cech jego świętości – mówi Ewa Czaczkowska.

Książka pokazuje również – towarzyszącą wszelkiej działalności – odwagę i niezłomność kard. Wyszyńskiego oraz Prymasa, jako człowieka dialogu, zawsze gotowego do rozmów, nawet z wrogami Kościoła. Jednocześnie opowiada o przyjaźni z Karolem Wojtyłą oraz o kobietach, które wpłynęły na życie Prymasa Tysiąclecia – w szczególności o Marii Okońskiej, Marii Winowskiej oraz matce, Juliannie Wyszyńskiej.

– Każda z nich odegrała jakąś rolę, ale największy wpływ miała matka Julianna, która jak pisał prymas, pomogła mu ułożyć relację z Matką Bożą. Jest naprawdę wzruszające w jaki czuły sposób stary już prymas pisał o swej matce. W przestrzeni serca, zarezerwowanej tylko dla niej, był zawsze małym Stefanem, który za matką tęskni i pragnie jej miłości – podkreśla Ewa Czaczkowska.

Publikacja zawiera również opis cudów, które dokonały się za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia już po jego śmierci oraz rozmowę z o. Zdzisławem Kijasem, relatorem w procesie beatyfikacyjnym kardynała Wyszyńskiego.

***

Ewa K. Czaczkowska – doktor historii, dziennikarka, pisarka. Autorka wielu książek, także tłumaczonych na języki obce, m.in. biografii prymasa S. Wyszyńskiego i ks. J. Popiełuszki oraz „Mistyczek. Historii kobiet wybranych”, „Cudów św. Faustyny”, „Bajek mariackich”. Laureatka czterech Feniksów – nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

KAI, kh/archwwa.pl