Przed beatyfikacją kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej. Co wiemy na dziś?

Na 88 dni przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej kard. Kazimierz Nycz ogłosił, że uroczystość beatyfikacyjna odbędzie się w 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie • – Będzie miała charakter międzynarodowy i ogólnopolski ale też medialny – dodał przewodniczący komitetu organizacyjnego bp Rafał Markowski • Co wiemy na dziś? Znane już szczegóły podano 15 czerwca podczas konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów Warszawskich

Uroczystościom beatyfikacyjnym w Warszawie będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża publicznie ogłosi dekrety beatyfikacyjne. Wcześniej sylwetki przyszłych błogosławionych przedstawi metropolita warszawski.

Kard. Nycz zapewnił, że uroczystość będzie skromna, na miarę możliwości stanu pandemii. W tej chwili trudno przewidzieć jaka będzie sytuacja epidemiczna we wrześniu, dlatego beatyfikacja odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej, która jest największym kościołem w Archidiecezji Warszawskiej. Według możliwości, jakie będą na dzień 26 czerwca – kiedy w kościołach będzie mogło być 75 proc. zajętych miejsc – oznaczałoby to, że w uroczystościach będzie mogło wziąć udział 7-8 tys. osób (2,5 tys. w górnym kościele, 1-1,5 tys. w dolnym kościele i 3,5 tys. na zewnątrz) – szacował metropolita warszawski. 1/3 będą stanowili koncelebransi a wśród nich biskupi z Rzymu, z zagranicy, z Polski i księża, 1/3 przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz goście zaproszeni ze strony środowisk bliskich Prymasowi Wyszyńskiemu i matce Czackiej oraz 1/3 to reprezentanci Kościoła w Polsce – poszczególnych diecezji.

Beatyfikacja będzie – jak mówi kard. Nycz – “podwójna” i podkreśla, że wspólna beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej nie jest kwestią przypadku, “bo ich drogi przecinały się przez 40 lat bardzo często”. – Tak się złożyło dzięki Bożej Opatrzności, że będą razem beatyfikowani. Oboje się wzajemnie inspirowali.

Gdy z powodu pandemii został przełożony termin beatyfikacji kard. Wyszyńskiego, w tym czasie – w październiku 2020 r. watykańska kongregacja uznała cud za wstawiennictwem matki Czackiej. -To naturalne, że ich beatyfikacja odbędzie się podczas jednej uroczystości – mówił metropolita warszawski.

Zapowiedział też, że wszyscy będą mogli uczestniczyć w beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej poprzez media. Planowany jest m.in. telemost do wszystkich katedr w Polsce i wspólne przeżywanie we wspólnocie transmisji uroczystości beatyfikacyjnej. Sygnał udostępni telewizja publiczna.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego bp Rafał Markowski podkreślił, że Świątynia Opatrzności daje możliwość dostosowania się do wymogów sanitarnych w pandemii a organizatorzy są przygotowani zarówno na sytuację, że obostrzenia pandemijne zostaną we wrześniu zmniejszone, jak i to, że zostaną zwiększone. W połowie sierpnia zostaną podjęte decyzje dotyczące liczby przedstawicieli z polskich diecezji, którzy będą mogli uczestniczyć w uroczystościach w Warszawie.

Uroczystość beatyfikacyjna ma charakter przede wszystkim duchowy, ale chcemy zapewnić bezpieczeństwo także sanitarne – zadeklarował ks. Sławomir Nowakowski, koordynator przebiegu uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej. Podkreślił rolę współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi. „Koncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa, to dla nas wyzwanie. Będziemy przestrzegać obowiązujących norm. Przed Świątynią przygotujemy pięć sektorów, w których ustawimy krzesła w odpowiednich, 1,5-metrowych odległościach. Osoby przed Świątynią będą bez maseczek, zapewniamy telebimy i nagłośnienie” – powiedział, zapewniając, że dla osób w świątyni oraz chętnych będą udostępnione maseczki i płyny do dezynfekcji. Dzięki współpracy z samorządem będzie również zabezpieczenie medyczne.

Bieżące informacje o uroczystościach, a także o wydarzeniach przygotowujących do beatyfikacji, znaleźć można na stronie internetowej beatyfikacja.info.

O ile postać Prymasa Wyszyńskiego w czasie przygotowań do beatyfikacji została przez wielu lepiej poznana to nieco mniej znana jest m. Elżbieta Róża Czacka, założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Krzyża. “Matka niewidoma ale widziała to, co istotne i najważniejsze – tak o Elżbiecie Róży Czackiej mówiła m. Judyta Olechowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

– Droga świętości jest otwarta dla każdego ochrzczonego, nikogo nie wyklucza, nawet albo tym bardziej osoby niepełnosprawnej. Nie potrzeba do tego nadzwyczajnych darów i czynów, wystarczy wierne pełnienie swoich obowiązków tu, gdzie Bóg nas postawił – wskazała m. Olechowska. Zaznaczyła również wagę posłuszeństwa Bogu i Kościołowi, duchowości mocno zakorzenionej w Kościele, a także ofiarnej służby bliźnim i wynagradzanie Bogu za duchową ślepotę świata – na ludzi duchowo niewidomych, oddalonych od Boga. „Dziś trzeba nam patrzeć na wydarzenia, sprawy, ludzi, głębiej niż można to dostrzec tylko wzrokiem fizycznym, i zatrzymać się przed Tym, który jest Ojcem i Dawcą wszelkiego dobra, który obdarza pokojem i miłością, jakiej świat nie daje” – powiedziała m. Olechowska.

Franciszkanka służebnica krzyża stwierdziła też, że beatyfikacja jest okazją do powrotu do ideałów Ewangelii, franciszkańskiej prostoty życia, widzenia siebie i wszystkiego w świetle Bożym, zawierzenia Bożej Opatrzności. „Matka zaprasza nas do bycia posłusznym narzędziem w ręku Boga, by mógł dokonywać swych dzieł przez tych, którzy dają się poprowadzić” – dodała

awo/archwwa.pl/KAI