Przygotowania do beatyfikacji. Materiały dla parafii przed 28 grudnia 2020

Przekazujemy materiały z Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w związku z duchowym przygotowaniem do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego poprzez przybliżanie wiernym jego nauczania, a przede wszystkim przez modlitwę indywidualną i wspólnotową w poszczególnych parafiach i rektoratach i archikatedrze.

Przygotowanie duchowe jest oparte o Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, z praktycznym uzupełnieniem Społeczną Krucjatą Miłości. Duchowe przygotowanie archidiecezji odbywa się w kościołach i kaplicach, 28. dnia każdego miesiąca (od października 2020 do kwietnia 2021 roku oraz w niedzielę poprzedzającą ten dzień).

Do wykorzystania duszpasterskiego w grudniu gdzie hasłem przewodnim będzie: PRZYRZEKAMY – STAĆ NA STRAŻY NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA; UMACNIAĆ W RODZINACH KRÓLOWANIE SYNA TWEGO; WYCHOWYWAĆ MŁODE POKOLENIE W WIERNOŚCI CHRYSTUSOWI

  • Proponowane refleksje do homilii na niedzielę, 27 grudnia br. >do pobrania
  • Tekst rozważań różańcowych kard. Stefana Wyszyńskiego >do pobrania
  • Tekst “Młodzież wierna Chrystusowi” >do pobrania
  • Tekst “Rodzina – Bogiem silna” >do pobrania