Przygotowanie duchowe parafii do beatyfikacji

Wydział Duszpasterstwa ogólnego Archidiecezji Warszawskiej przekazuje materiały do wykorzystania w ramach duchowego przygotowania parafii do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Przygotowano propozycje na niedziele poprzedzające 28 dzień miesiąca oraz dokładnie na ten dzień w okresie od listopada 2020 do kwietnia 2021.

PRZYGOTOWANIE DUCHOWE PARAFII
DO BEATYFIKACJI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 

Hasło na każdy miesiąc wg Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego
z praktycznym uzupełnieniem sentencjami Społecznej Krucjaty Miłości

 

X 2020 – Przyrzekamy – umacniać i szerzyć cześć i nabożeństwo do Ciebie, Królowo Polski

XI 2020 – Przyrzekamy – pozostać królestwem Twoim i Twojego Syna

 • Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
 • Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

XII 2020 – Przyrzekamy – stać na straży nierozerwalności małżeństwa; umacniać w rodzinach królowanie Syna twego; wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi

 • Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj.
 • Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
 • Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

I 2021 – Przyrzekamy – stanąć na straży budzącego się życia

 • Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

II 2021 – Przyrzekamy – usilnie pracować, aby wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości

 • Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
 • Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym.
 • Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

III 2021 – Przyrzekamy – wypowiedzieć walkę z wadami narodowymi i zdobywać cnoty

 • Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

IV 2021 – Przyrzekamy – strzec daru łaski

 • Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
 • Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

 

Proponowany plan niedzieli poprzedzającej 28. dzień każdego miesiąca

 • Wprowadzenie do Mszy św. (sugestia do homilii w książce W Maryi pomoc)
 • Homilia
 • Modlitwa wiernych (z wezwaniem o wypełnienie ślubu jasnogórskiego, przypadającego w danym miesiącu przygotowań)
 • Post communio – modlitwa o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Zaproszenie do udziału w nabożeństwie 28. dnia miesiąca (w ramach ogłoszeń parafialnych)

 

28 października 2020 r.

Proponowany plan wieczornej modlitwy

 • Msza święta wieczorna z modlitwą o beatyfikację
 • Apel Jasnogórski
 • Modlitwa różańcowa (część Różańca przypadająca w danym dniu tygodnia)
 • Wprowadzenie do ślubu, przypadającego w danym miesiącu przygotowań
 • Modlitwa o pomoc w wypełnianiu Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

 

28. dzień każdego miesiąca (od listopada 2020 – marca 2021)

Proponowany plan wieczornej modlitwy

 • Msza święta wieczorna z modlitwą o beatyfikację
 • Apel Jasnogórski
 • Modlitwa różańcowa (część Różańca przypadająca w danym dniu tygodnia)
 • Wprowadzenie do ślubu, przypadającego w danym miesiącu przygotowań
 • Rota ślubowania i Akt osobistego oddania się Matce Bożej

 

28 kwietnia 2021 r.

Proponowany plan wieczornej modlitwy

 • Msza święta wieczorna z modlitwą o beatyfikację
 • Apel Jasnogórski
 • Modlitwa różańcowa (część Różańca przypadająca w danym dniu tygodnia)
 • Wprowadzenie do ślubu, przypadającego w danym miesiącu przygotowań
 • Modlitwa o pomoc w wypełnianiu Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego