Relator procesu beatyfikacyjnego: Prymas uczynił nas słuchaczami swojego dialogu z Maryją

O realności i aktualności programu maryjnego Prymasa Tysiąclecia mówił na Jasnej Górze podczas telekonferencji franciszkanin o. Zdzisław Kijas, relator procesu beatyfikacyjnego kard. Stefana Wyszyńskiego. Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Prymas Jasnogórski – Maryjne drogi do świętości” odbyło się w przededniu 39. rocznicy śmierci Sługi Bożego. 

O. prof. Zdzisław Kijas podjął temat: „Jedyny program – życie oddane – Soli Deo Per Mariam”.  Zakonnik, odnosząc się do czasu przeżywanej właśnie kwarantanny, zwrócił uwagę na potrzebę poszukiwania wolności duchowej i podkreślił, że właśnie takie doświadczenie było ważnym fundamentem kondycji duchowej Prymasa Tysiąclecia w czasie uwięzienia przez komunistów. Był to – zdaniem postulatora – ważny czynnik dojrzewania do świętości Wyszyńskiego, a czas internowania swoistym Wieczernikiem Prymasa, w którym z modlitwy rodziła się jego moc słowa.

O. Kijas podkreślił, że jakość życia ludzkiego w wielkiej mierze zależy od nauczycieli i przewodników obieranych na drodze swego życia. Dla Prymasa zasadnicze znaczenie, także w wymiarze egzystencjalnym, miało wybranie Maryi za Matkę i Przewodniczkę. Tu franciszkanin upatruje wielkość Sługi Bożego. – Wierność Maryi, wierność Jej wskazaniom, jest ważne, zwłaszcza, w sytuacjach granicznych i to pokazuje nam jego życie – mówił gość spotkania.

Wskazując na wyróżniki drogi maryjnej, postulator podkreślił: pokorę, która otwiera na Boga, posłuszeństwo i uległość, które są zaufaniem Bogu. – Uległość uczy pokory – tłumaczył o. Kijas. – Pokora jest rzeczą bardzo cenną, ale i bardzo rzadką i to w każdym kontekście i w każdym momencie historii, we współczesnej kulturze bardzo rzadką. Czwartym wyróżnikiem drogi maryjnej Prymasa Wyszyńskiego jest nadzieja, która na współczesne czasy jest cnotą niezwykle ważną – dodał.

O. Kijas podkreślił, że program maryjny Prymasa Wyszyńskiego, na którym oparł swoja modlitwę i działanie, jest wciąż aktualny i skuteczny. – Prymas uczynił nas słuchaczami swojego dialogu z Maryją. To staje się wówczas autentyczne. Jego maryjność nie zamykała się w pobożnych formułach. To program życia, który pisał na kolanach także u Matki Bożej Jasnogórskiej – mówił.

Spotkania z cyklu „Prymas Jasnogórski – Maryjne drogi do świętości” są kontynuowane online każdego 27. dnia miesiąca i stanowią przygotowanie do zapowiedzianej beatyfikacji.

W rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia, zostaną zainaugurowane specjalne jasnogórskie czuwania, które potrwają do 25 sierpnia, czyli wigilii Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Modlitwa rozpoczynać się będzie Apelem, a o 23.00 sprawowana będzie Msza Święta o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. W czuwaniach wezmą udział wierni archidiecezji częstochowskiej, przedstawiciele ruchów i wspólnot.

kh/KAI